ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาสองเหมือง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1049730171
รหัส Smis 8 หลัก :
  49010094
รหัส Obec 6 หลัก :
  730171
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านนาสองเหมือง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bannasongmuang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านนาสองเหมือง
ตำบล :
  นากอก
อำเภอ :
  นิคมคำสร้อย
จังหวัด :
  มุกดาหาร
รหัสไปรษณีย์ :
  49130
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  8 ต.ค. 2502
อีเมล์ :
  bnsm_mukdahan@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ธารบังอี่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นากอก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  32 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 09 มิถุนายน 2562 เวลา 08:57:26 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านนาสองเหมือง


นายอภิเชก เผ่าภูไทย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาสองเหมือง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน