ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง 2
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1049730172
รหัส Smis 8 หลัก :
  49010095
รหัส Obec 6 หลัก :
  730172
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านน้ำเที่ยง 2
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BanNhamtiang 2
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านน้ำเที่ยง
ตำบล :
  นากอก
อำเภอ :
  นิคมคำสร้อย
จังหวัด :
  มุกดาหาร
รหัสไปรษณีย์ :
  49130
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นากอก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  38 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2561 เวลา 10:06:56 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง 2ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง 2

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน