ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านขอนแก่น
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1049730174
รหัส Smis 8 หลัก :
  49010097
รหัส Obec 6 หลัก :
  730174
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านขอนแก่น
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban-khon-kean
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านขอนแก่น
ตำบล :
  นาอุดม
อำเภอ :
  นิคมคำสร้อย
จังหวัด :
  มุกดาหาร
รหัสไปรษณีย์ :
  49130
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  17 พฤษภาคม
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  นิคมนาอุดม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นาอุดม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  70 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  30 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 16:04:56 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านขอนแก่น


นายไชยนะคร บัวระพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขอนแก่น

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน