ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคำไหล
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1049730175
รหัส Smis 8 หลัก :
  49010098
รหัส Obec 6 หลัก :
  730175
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านคำไหล
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bankhamlai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านคำไหล
ตำบล :
  นาอุดม
อำเภอ :
  นิคมคำสร้อย
จังหวัด :
  มุกดาหาร
รหัสไปรษณีย์ :
  49130
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  13 มิถุนายน 2513
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  คำสร้อยคุณภาพ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นาอุดม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  44 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  17 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 12:20:43 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านคำไหล


นายพงศ์พิสิฏฐ์ จันปุ่ม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำไหล

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน