ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนป่งแดงวิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1049730178
รหัส Smis 8 หลัก :
  49010109
รหัส Obec 6 หลัก :
  730178
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ป่งแดงวิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  pongdeangwittayakhom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านป่งแดง
ตำบล :
  หนองแวง
อำเภอ :
  นิคมคำสร้อย
จังหวัด :
  มุกดาหาร
รหัสไปรษณีย์ :
  49130
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2454
อีเมล์ :
  vc.po@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ธารบังอี่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองแวง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 09 มิถุนายน 2562 เวลา 12:30:05 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนป่งแดงวิทยาคม


นายสมชาย อุตสาหะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนป่งแดงวิทยาคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน