ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเหล่าหลวงเตาถ่าน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1049730179
รหัส Smis 8 หลัก :
  49010110
รหัส Obec 6 หลัก :
  730179
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเหล่าหลวงเตาถ่าน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  laoluangtaotan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   11   บ้านเหล่าหลวง
ตำบล :
  หนองแวง
อำเภอ :
  นิคมคำสร้อย
จังหวัด :
  มุกดาหาร
รหัสไปรษณีย์ :
  49130
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2 พ.ค.2520
อีเมล์ :
  laoluang.tao@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  คำสร้อยคุณภาพ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองแวง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  17 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 เวลา 20:21:48 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเหล่าหลวงเตาถ่าน


นางฐนิศรา นักลำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าหลวงเตาถ่าน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน