ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนสะอาด2
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1049730180
รหัส Smis 8 หลัก :
  49010111
รหัส Obec 6 หลัก :
  730180
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโนนสะอาด2
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านโนนสะอาด
ตำบล :
  หนองแวง
อำเภอ :
  นิคมคำสร้อย
จังหวัด :
  มุกดาหาร
รหัสไปรษณีย์ :
  49130
โทรศัพท์ :
  0812631443
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  22 พฤษภาคม 2513
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ธารบังอี่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25.0 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  14.0 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 01 กรกฎาคม 2560 เวลา 15:14:35 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโนนสะอาด2


นายชัยยา สาระไชย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสะอาด2

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน