ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนหนองข่าประชาอุทิศ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1049730181
รหัส Smis 8 หลัก :
  49010112
รหัส Obec 6 หลัก :
  730181
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  หนองข่าประชาอุทิศ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  NONGKHAPRACHAUTHIT
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านหนองข่า
ตำบล :
  หนองแวง
อำเภอ :
  นิคมคำสร้อย
จังหวัด :
  มุกดาหาร
รหัสไปรษณีย์ :
  49130
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15 พฤษภาคม 2511
อีเมล์ :
  apinan1985@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ธารบังอี่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองแวง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 13:28:01 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนหนองข่าประชาอุทิศ


นายอภินันท์ อินลี
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองข่าประชาอุทิศ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน