ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดงหลวง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1049730183
รหัส Smis 8 หลัก :
  49010164
รหัส Obec 6 หลัก :
  730183
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านดงหลวง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bandongluang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านเลื่อนเจริญ
ตำบล :
  ดงหลวง
อำเภอ :
  ดงหลวง
จังหวัด :
  มุกดาหาร
รหัสไปรษณีย์ :
  49140
โทรศัพท์ :
  042697051
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2449
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  พํฒนาคุณภาพการศึกษาดงหลวง1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ดงหลวง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  56 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 01 มิถุนายน 2559 เวลา 12:37:28 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านดงหลวง


นายไพฑูรย์ ศรีหลิ่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงหลวง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน