ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเปียด
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1049730184
รหัส Smis 8 หลัก :
  49010162
รหัส Obec 6 หลัก :
  730184
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเปียด
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  ฺฺฺิิBanpiad
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านเปียด
ตำบล :
  ดงหลวง
อำเภอ :
  ดงหลวง
จังหวัด :
  มุกดาหาร
รหัสไปรษณีย์ :
  49140
โทรศัพท์ :
  042697222
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2480
อีเมล์ :
  maprang2501@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  พัฒนาคุณภาพการศึกษาดงหลวง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ??????
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  55 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 08 มิถุนายน 2562 เวลา 09:17:40 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเปียด


นายอารักษ์ ทองมหา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเปียด

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน