ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโสก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1049730186
รหัส Smis 8 หลัก :
  49010161
รหัส Obec 6 หลัก :
  730186
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโสก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANSOK
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านโสก
ตำบล :
  ดงหลวง
อำเภอ :
  ดงหลวง
จังหวัด :
  มุกดาหาร
รหัสไปรษณีย์ :
  49140
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  พัฒนาคุณภาพการศึกษาดงหลวง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ??????
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2558 เวลา 13:50:54 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโสก


นายศิโรจน์ อาจวิชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโสก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน