ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกกตูม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1049730187
รหัส Smis 8 หลัก :
  49010150
รหัส Obec 6 หลัก :
  730187
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านกกตูม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANKOKTOOM
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านกกตูม
ตำบล :
  กกตูม
อำเภอ :
  ดงหลวง
จังหวัด :
  มุกดาหาร
รหัสไปรษณีย์ :
  49140
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 มกราคม 2477
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ดงหลวงตอนบน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  กกตูม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  82 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  48 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 02 กรกฎาคม 2561 เวลา 14:02:17 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านกกตูม


นายชาญวุธ แสงฤทธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกกตูม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน