ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแก้งนาง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1049730188
รหัส Smis 8 หลัก :
  49010151
รหัส Obec 6 หลัก :
  730188
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านแก้งนาง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban Kaengnang School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านแก้งนาง
ตำบล :
  กกตูม
อำเภอ :
  ดงหลวง
จังหวัด :
  มุกดาหาร
รหัสไปรษณีย์ :
  49140
โทรศัพท์ :
  042670106
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 มกราคม พ.ศ. 2490
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  พัฒนาคุณภาพการศึกษาดงหลวงตอนบน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  กกตูม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  120 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  80 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 19:58:10 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านแก้งนาง


นายวุฒิชัย ไชยกาศ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก้งนาง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน