ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านขัวสูง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1049730189
รหัส Smis 8 หลัก :
  49010152
รหัส Obec 6 หลัก :
  730189
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านขัวสูง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Kuasung
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านขัวสูง
ตำบล :
  กกตูม
อำเภอ :
  ดงหลวง
จังหวัด :
  มุกดาหาร
รหัสไปรษณีย์ :
  49140
โทรศัพท์ :
  0951982426
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2512
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  กกตูม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  91 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  63 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13:55:41 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านขัวสูง


ว่าที่ ร.ต.สุทธิพล ห้วยทราย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขัวสูง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน