ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปากช่อง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1049730191
รหัส Smis 8 หลัก :
  49010154
รหัส Obec 6 หลัก :
  730191
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านปากช่อง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banparkchong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านปากช่อง
ตำบล :
  กกตูม
อำเภอ :
  ดงหลวง
จังหวัด :
  มุกดาหาร
รหัสไปรษณีย์ :
  49140
โทรศัพท์ :
  042-670129
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  24/06/2524
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ดงหลวงตอนบน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  กกตูม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  120 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  80 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 10:33:12 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านปากช่อง


นายยุทธนา เชื้อคมตา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากช่อง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน