ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสยามกลการ 5
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1049730192
รหัส Smis 8 หลัก :
  49010155
รหัส Obec 6 หลัก :
  730192
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  สยามกลการ 5
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  sayamkonlakran 5
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านกกกอก
ตำบล :
  กกตูม
อำเภอ :
  ดงหลวง
จังหวัด :
  มุกดาหาร
รหัสไปรษณีย์ :
  49140
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2511
อีเมล์ :
  wichaya1509@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  กกตูม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  85 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  50 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2562 เวลา 08:27:10 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนสยามกลการ 5ผู้อำนวยการโรงเรียนสยามกลการ 5

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน