ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสานแว้
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1049730193
รหัส Smis 8 หลัก :
  49010156
รหัส Obec 6 หลัก :
  730193
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านสานแว้
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  sanwae
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านสานแว้
ตำบล :
  กกตูม
อำเภอ :
  ดงหลวง
จังหวัด :
  มุกดาหาร
รหัสไปรษณีย์ :
  49140
โทรศัพท์ :
  042-670144
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  17/05/2525
อีเมล์ :
  bansanwae@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  พัฒนาคุณภาพการศึกษาดงหลวงตอนบน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  กกตูม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  120 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  71 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561 เวลา 19:22:11 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านสานแว้


นายธิรัตน์ เหลือผล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสานแว้

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน