ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1049730194
รหัส Smis 8 หลัก :
  49010157
รหัส Obec 6 หลัก :
  730194
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  หมู่บ้านป่าไม้
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  mubanpamai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านบ้านป่าไม้พัฒนา
ตำบล :
  กกตูม
อำเภอ :
  ดงหลวง
จังหวัด :
  มุกดาหาร
รหัสไปรษณีย์ :
  49140
โทรศัพท์ :
  0816619120
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 ธันวาคม 2530
อีเมล์ :
  pm_009@mdh.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ดงหลวงตอนบน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  กกตูม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  120 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  66 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 10:18:05 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้


นายโกสินธ์ พรหมเสนา
ผู้อำนวยการโรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน