ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนร่มเกล้า
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1049730195
รหัส Smis 8 หลัก :
  49010174
รหัส Obec 6 หลัก :
  730195
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ร่มเกล้า
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  romklao
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านหนองแคน
ตำบล :
  หนองแคน
อำเภอ :
  ดงหลวง
จังหวัด :
  มุกดาหาร
รหัสไปรษณีย์ :
  49140
โทรศัพท์ :
  042644123
โทรสาร :
  042644123
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  18 มิถุนายน 2479
อีเมล์ :
  romklao_muk@thimail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ดงหลวง 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองแคน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2561 เวลา 09:32:35 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนร่มเกล้า


ดร.รังสรรค์ สุทารัมย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนร่มเกล้า

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน