ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านก้านเหลืองดง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1049730196
รหัส Smis 8 หลัก :
  49010173
รหัส Obec 6 หลัก :
  730196
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านก้านเหลืองดง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bankanluengdong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านก้านเหลืองดง
ตำบล :
  หนองแคน
อำเภอ :
  ดงหลวง
จังหวัด :
  มุกดาหาร
รหัสไปรษณีย์ :
  49140
โทรศัพท์ :
  042644027
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  26/04/2477
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ดงหลวง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองแคน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 11:03:30 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านก้านเหลืองดง


นายนิพนธ์ สินพูน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านก้านเหลืองดง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน