ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านติ้วราษฎร์อุทิศ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1049730197
รหัส Smis 8 หลัก :
  49010165
รหัส Obec 6 หลัก :
  730197
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านติ้วราษฎร์อุทิศ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bantewradutid
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านติ้ว
ตำบล :
  พังแดง
อำเภอ :
  ดงหลวง
จังหวัด :
  มุกดาหาร
รหัสไปรษณีย์ :
  49140
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  23062523
อีเมล์ :
  Bantew@hotmail.co.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ดงหลวงตอนบน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  พังแดง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2560 เวลา 05:56:14 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านติ้วราษฎร์อุทิศผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านติ้วราษฎร์อุทิศ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน