ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านฝั่งแดง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1049730199
รหัส Smis 8 หลัก :
  49010167
รหัส Obec 6 หลัก :
  730199
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านฝั่งแดง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banfungdaeng
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านพังแดง
ตำบล :
  พังแดง
อำเภอ :
  ดงหลวง
จังหวัด :
  มุกดาหาร
รหัสไปรษณีย์ :
  49140
โทรศัพท์ :
  042644757
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2507
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  พัฒนาคุณภาพการศึกษาดงหลวงตอนบน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  พังแดง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  ุ65 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  33 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 15:12:15 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านฝั่งแดง


นายศรีเนือง ใสลำเพาะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฝั่งแดง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน