ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโพนไฮ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1049730200
รหัส Smis 8 หลัก :
  49010171
รหัส Obec 6 หลัก :
  730200
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโพนไฮ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Phonhi
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านโพนไฮ
ตำบล :
  หนองแคน
อำเภอ :
  ดงหลวง
จังหวัด :
  มุกดาหาร
รหัสไปรษณีย์ :
  49140
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  
อีเมล์ :
  PHONHAI@hotmil.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  335
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองแคน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา 15:31:03 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโพนไฮ


นายเผด็จ ปานอีเม้ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนไฮ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน