ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านมะนาว
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1049730201
รหัส Smis 8 หลัก :
  49010168
รหัส Obec 6 หลัก :
  730201
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านมะนาว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban Manao School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านมะนาว
ตำบล :
  พังแดง
อำเภอ :
  ดงหลวง
จังหวัด :
  มุกดาหาร
รหัสไปรษณีย์ :
  49140
โทรศัพท์ :
  042670138
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2512
อีเมล์ :
  manaoschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ดงหลวงตอนบน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  พังแดง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  75 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  38 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 13:49:40 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านมะนาว


นายสุธน มูลตรีศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมะนาว

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน