ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองคอง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1049730202
รหัส Smis 8 หลัก :
  49010169
รหัส Obec 6 หลัก :
  730202
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองคอง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannongkong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านหนองคอง
ตำบล :
  พังแดง
อำเภอ :
  ดงหลวง
จังหวัด :
  มุกดาหาร
รหัสไปรษณีย์ :
  49140
โทรศัพท์ :
  042670145
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2526
อีเมล์ :
  nongkongschool@hotmail.co.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ??????
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  67 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  30 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 กันยายน 2563 เวลา 14:54:42 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองคอง


นายสมศักดิ์ ศรีมาชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองคอง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน