ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโพนไฮ สาขาบ้านโคกยาว
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1049730204
รหัส Smis 8 หลัก :
  49010172
รหัส Obec 6 หลัก :
  730204
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโพนไฮ สาขาบ้านโคกยาว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านโคกยาว
ตำบล :
  ดงหลวง
อำเภอ :
  ดงหลวง
จังหวัด :
  มุกดาหาร
รหัสไปรษณีย์ :
  49140
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ???????
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
   กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
   กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 13:10:34 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโพนไฮ สาขาบ้านโคกยาว


สิบเอกเผด็จ ปานอีเม้ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนไฮ สาขาบ้านโคกยาว

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน