ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านชะโนด 2
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1049730206
รหัส Smis 8 หลัก :
  49010158
รหัส Obec 6 หลัก :
  730206
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านชะโนด 2
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านชะโนดน้อย
ตำบล :
  ชะโนดน้อย
อำเภอ :
  ดงหลวง
จังหวัด :
  มุกดาหาร
รหัสไปรษณีย์ :
  49140
โทรศัพท์ :
  042644526
โทรสาร :
  042644526
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2482
อีเมล์ :
  chanot2@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ดงหลวง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ชะโนดน้อย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  14 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 10:41:04 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านชะโนด 2ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชะโนด 2

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน