ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านน้ำบ่อดง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1049730207
รหัส Smis 8 หลัก :
  49010176
รหัส Obec 6 หลัก :
  730207
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านน้ำบ่อดง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANNAMBODONG
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านน้ำบ่อดง
ตำบล :
  หนองบัว
อำเภอ :
  ดงหลวง
จังหวัด :
  มุกดาหาร
รหัสไปรษณีย์ :
  49140
โทรศัพท์ :
  0839312633
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15 กรกฎาคม 2502
อีเมล์ :
  wat991@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ดงหลวง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองบัว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 เวลา 10:11:31 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านน้ำบ่อดง


นายจำรัส รัตนวิชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำบ่อดง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน