ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองหนาว
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1049730209
รหัส Smis 8 หลัก :
  49010178
รหัส Obec 6 หลัก :
  730209
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองหนาว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  nongnow
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านหนองหนาว
ตำบล :
  หนองบัว
อำเภอ :
  ดงหลวง
จังหวัด :
  มุกดาหาร
รหัสไปรษณีย์ :
  49140
โทรศัพท์ :
  042644512
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ. 2485
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ดงหลวง 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองบัว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  9 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 01 มิถุนายน 2561 เวลา 08:21:13 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองหนาว


นายภาสกร จันทะรักษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหนาว

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน