ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านย้อมพัฒนา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1049730211
รหัส Smis 8 หลัก :
  49010160
รหัส Obec 6 หลัก :
  730211
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านย้อมพัฒนา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banyompattana
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านย้อมพัฒนา
ตำบล :
  ชะโนดน้อย
อำเภอ :
  ดงหลวง
จังหวัด :
  มุกดาหาร
รหัสไปรษณีย์ :
  49140
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2 พฤษภาคม 2527
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ดงหลวง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ชะโนดน้อย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 20:13:17 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านย้อมพัฒนา


นางรัตติยา ศรีนาม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านย้อมพัฒนา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน