ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1049730212
รหัส Smis 8 หลัก :
  49010223
รหัส Obec 6 หลัก :
  730212
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหว้านใหญ่
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banwanyai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านหว้านใหญ่
ตำบล :
  หว้านใหญ่
อำเภอ :
  หว้านใหญ่
จังหวัด :
  มุกดาหาร
รหัสไปรษณีย์ :
  49150
โทรศัพท์ :
  042699260
โทรสาร :
  042699260
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พฤศิกายน 2463
อีเมล์ :
  wanyai1@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  หว้านใหญ่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หว้านใหญ่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 09 มิถุนายน 2562 เวลา 07:58:47 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่


นายยุทธิยงค์ ฌามุงคุณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหว้านใหญ่

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน