ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาขามป้อมวิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1049730213
รหัส Smis 8 หลัก :
  49010221
รหัส Obec 6 หลัก :
  730213
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านนาขามป้อมวิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANNAKAMPOMVITTAYAKOM
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านนาขามป้อมวิทยาคม
ตำบล :
  ป่งขาม
อำเภอ :
  หว้านใหญ่
จังหวัด :
  มุกดาหาร
รหัสไปรษณีย์ :
  49150
โทรศัพท์ :
  042699455
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  26 มกราคม 2520
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  หว้านใหญ่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ป่งขาม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  37 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 21:13:54 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านนาขามป้อมวิทยาคม


นางปิยะมาศ ขวานคร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาขามป้อมวิทยาคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน