ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาดีโคกสวาท
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1049730214
รหัส Smis 8 หลัก :
  49010222
รหัส Obec 6 หลัก :
  730214
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านนาดีโคกสวาท
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANNADEEKOKSAWAT
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านโคกสวาท
ตำบล :
  ป่งขาม
อำเภอ :
  หว้านใหญ่
จังหวัด :
  มุกดาหาร
รหัสไปรษณีย์ :
  49150
โทรศัพท์ :
  087-4215781
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พฤษภาคม 2483
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  หว้านใหญ่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ป่งขาม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  31 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 13:18:27 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านนาดีโคกสวาท


นายธีระพล พันธุพาน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาดีโคกสวาท

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน