ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่งขาม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1049730215
รหัส Smis 8 หลัก :
  49010220
รหัส Obec 6 หลัก :
  730215
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านป่งขาม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banpongkham
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านป่งขาม
ตำบล :
  ป่งขาม
อำเภอ :
  หว้านใหญ่
จังหวัด :
  มุกดาหาร
รหัสไปรษณีย์ :
  49150
โทรศัพท์ :
  042699310
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2 สิงหาคม 2482
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  หว้านใหญ่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ป่งขาม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  34 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2560 เวลา 05:20:58 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านป่งขาม


นางทัศนีย์ บุญมาศ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่งขาม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน