ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ๘๔ พรรษา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1049730216
รหัส Smis 8 หลัก :
  49010215
รหัส Obec 6 หลัก :
  730216
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ๘๔ พรรษา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Somdejprasrinakarintraborommarachachonnani 84 pansa
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านนิคมทหารผ่านศึก
ตำบล :
  ดงหมู
อำเภอ :
  หว้านใหญ่
จังหวัด :
  มุกดาหาร
รหัสไปรษณีย์ :
  49150
โทรศัพท์ :
  0817995769
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  5 กรกฎาคม 2527
อีเมล์ :
  bella84muang@yahoo.co.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ดงหมู
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  38 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 กันยายน 2563 เวลา 15:32:55 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ๘๔ พรรษา


สิบเอกจิตติ ช่างแกะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ๘๔ พรรษา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน