ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสองคอน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1049730217
รหัส Smis 8 หลัก :
  49010219
รหัส Obec 6 หลัก :
  730217
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านสองคอน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Songkon
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านสองคอน
ตำบล :
  ป่งขาม
อำเภอ :
  หว้านใหญ่
จังหวัด :
  มุกดาหาร
รหัสไปรษณีย์ :
  49150
โทรศัพท์ :
  042-643530
โทรสาร :
  042-643530
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  31 มีนาคม 2497
อีเมล์ :
  songkorn.school2560@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  อำเภอหว้านใหญ่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ป่งขาม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  41 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 มิถุนายน 2561 เวลา 10:30:26 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านสองคอนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสองคอน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน