ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเมืองพาลุกากรภูมิ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1049730221
รหัส Smis 8 หลัก :
  49010213
รหัส Obec 6 หลัก :
  730221
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  เมืองพาลุกากรภูมิ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Muangphalukakoraphoom School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านพาลุกา
ตำบล :
  ชะโนด
อำเภอ :
  หว้านใหญ่
จังหวัด :
  มุกดาหาร
รหัสไปรษณีย์ :
  49150
โทรศัพท์ :
  0843929460
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  5/6/2521
อีเมล์ :
  muangpha.2521@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ชะโนด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  18 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 04 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09:59:04 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนเมืองพาลุกากรภูมิ


นายไชยนะคร บัวระพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองพาลุกากรภูมิ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน