ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านขามป้อม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1049730222
รหัส Smis 8 หลัก :
  49010216
รหัส Obec 6 หลัก :
  730222
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านขามป้อม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bankampom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านบ้านสุขสำราญ
ตำบล :
  บางทรายน้อย
อำเภอ :
  หว้านใหญ่
จังหวัด :
  มุกดาหาร
รหัสไปรษณีย์ :
  49150
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  7 กันยายน 2481
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  พัฒนาการศึกษาหว้านใหญ่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บางทรายน้อย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  18 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 11:18:50 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านขามป้อม


นายพิพัฒน์พล ปุริมานุรักษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขามป้อม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน