ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านชะโนด 1
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1049730223
รหัส Smis 8 หลัก :
  49010214
รหัส Obec 6 หลัก :
  730223
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านชะโนด 1
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
   Banchanode1
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านชะโนด
ตำบล :
  ชะโนด
อำเภอ :
  หว้านใหญ่
จังหวัด :
  มุกดาหาร
รหัสไปรษณีย์ :
  49150
โทรศัพท์ :
  081-9544432
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1/10/2479
อีเมล์ :
  chanode1@hotmail.co.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  หว้านใหญ่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ชะโนด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 09 มิถุนายน 2562 เวลา 10:49:16 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านชะโนด 1


ว่าที่ร้อยตรีปรีดา ก้องเสียง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชะโนด 1

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน