ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทรายทอง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1049730224
รหัส Smis 8 หลัก :
  49010217
รหัส Obec 6 หลัก :
  730224
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านทรายทอง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bansaithong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านทรายทอง
ตำบล :
  บางทรายน้อย
อำเภอ :
  หว้านใหญ่
จังหวัด :
  มุกดาหาร
รหัสไปรษณีย์ :
  49150
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1/5/2524
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  หว้านใหญ่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บางทรายน้อย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  16 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2561 เวลา 14:34:21 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านทรายทอง


นางกานต์พิชชา ผิวผ่อง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทรายทอง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน