ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านบางทรายน้อย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1049730226
รหัส Smis 8 หลัก :
  49010218
รหัส Obec 6 หลัก :
  730226
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ชุมชนบ้านบางทรายน้อย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Chumchonbanbangsainoischool
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบางทรายน้อย
ตำบล :
  บางทรายน้อย
อำเภอ :
  หว้านใหญ่
จังหวัด :
  มุกดาหาร
รหัสไปรษณีย์ :
  49150
โทรศัพท์ :
  0898425214
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  24 พฤษภาคม 2473
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  พัฒนาการศึกษาหว้านใหญ่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บางทรายน้อย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2561 เวลา 13:44:38 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนชุมชนบ้านบางทรายน้อย


นายเทพฤทธิ์ สิริจันทพันธุ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านบางทรายน้อย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน