ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1049730227
รหัส Smis 8 หลัก :
  49010246
รหัส Obec 6 หลัก :
  730227
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ชุมชนเมืองหนองสูง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  ชุมชนเมืองหนองสูง
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านหนองสูง
ตำบล :
  หนองสูงเหนือ
อำเภอ :
  หนองสูง
จังหวัด :
  มุกดาหาร
รหัสไปรษณีย์ :
  49160
โทรศัพท์ :
  081-9645398
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 เมษายน 2549
อีเมล์ :
  sompipo@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  หนอสูง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองสูงเหนือ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  51 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 08 สิงหาคม 2562 เวลา 10:03:45 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูง


นายไพโรจน์ กลางประพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน