ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคันแท
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1049730228
รหัส Smis 8 หลัก :
  49010245
รหัส Obec 6 หลัก :
  730228
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านคันแท
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bankantae
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านคันแท
ตำบล :
  หนองสูง
อำเภอ :
  หนองสูง
จังหวัด :
  มุกดาหาร
รหัสไปรษณีย์ :
  49160
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  17/07/2500
อีเมล์ :
  banthantae@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  พัฒนาคุณภาพการศึกษาเมืองหนองสูง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองสูงเหนือ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  62 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 07 กรกฎาคม 2560 เวลา 07:43:09 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านคันแทผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคันแท

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน