ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาตะแบง 2
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1049730229
รหัส Smis 8 หลัก :
  49010237
รหัส Obec 6 หลัก :
  730229
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านนาตะแบง 2
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Natabang2
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านบ้านนาตะแบง 2
ตำบล :
  ภูวง
อำเภอ :
  หนองสูง
จังหวัด :
  มุกดาหาร
รหัสไปรษณีย์ :
  49160
โทรศัพท์ :
  0611649356
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พ.ค.2483
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  คีรีวงศึกษา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ภูวง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 07 กรกฎาคม 2560 เวลา 11:16:58 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านนาตะแบง 2


นายบรรดิฐ แก้วศรีนวม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาตะแบง 2

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน