ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบุ่ง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1049730231
รหัส Smis 8 หลัก :
  49010238
รหัส Obec 6 หลัก :
  730231
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านบุ่ง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANBUNG SCHOOL
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบุ่ง
ตำบล :
  ภูวง
อำเภอ :
  หนองสูง
จังหวัด :
  มุกดาหาร
รหัสไปรษณีย์ :
  49160
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2482
อีเมล์ :
  CHAICHAN2503@HOTMAIL.COM
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  หนองสูง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ภูวง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  56 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2560 เวลา 07:47:16 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านบุ่ง


นายพัทธนา กลางประพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุ่ง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน