ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังไฮ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1049730232
รหัส Smis 8 หลัก :
  49010236
รหัส Obec 6 หลัก :
  730232
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านวังไฮ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  WANGHAI SCHOOL
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านวังไฮ
ตำบล :
  ภูวง
อำเภอ :
  หนองสูง
จังหวัด :
  มุกดาหาร
รหัสไปรษณีย์ :
  49160
โทรศัพท์ :
  06-1149-9527
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  10/06/2481
อีเมล์ :
  Charoon9709@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  หนองสูง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ภูวง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  56 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 15:00:29 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านวังไฮ


นายจรูญ คนหาญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังไฮ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน