ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนยาง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1049730233
รหัส Smis 8 หลัก :
  49010228
รหัส Obec 6 หลัก :
  730233
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโนนยาง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  nonyang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านโนนยาง
ตำบล :
  โนนยาง
อำเภอ :
  หนองสูง
จังหวัด :
  มุกดาหาร
รหัสไปรษณีย์ :
  49160
โทรศัพท์ :
  042674537
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2483
อีเมล์ :
  bannonyang@mdh.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  พัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองสูง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โนนยาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  52 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 11:09:02 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโนนยางผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนยาง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน