ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคำพอก 1
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1049730234
รหัส Smis 8 หลัก :
  49010229
รหัส Obec 6 หลัก :
  730234
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านคำพอก 1
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bankhampok1
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านคำพอก 1
ตำบล :
  โนนยาง
อำเภอ :
  หนองสูง
จังหวัด :
  มุกดาหาร
รหัสไปรษณีย์ :
  49160
โทรศัพท์ :
  087-948-7310
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2487
อีเมล์ :
  kumpok1@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โนนยาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 16 กันยายน 2563 เวลา 15:10:24 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านคำพอก 1


นายยุทธชัย น้อยทรง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำพอก 1

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน