ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านงิ้ว
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1049730235
รหัส Smis 8 หลัก :
  49010230
รหัส Obec 6 หลัก :
  730235
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านงิ้ว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banngew
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านงิ้ว
ตำบล :
  โนนยาง
อำเภอ :
  หนองสูง
จังหวัด :
  มุกดาหาร
รหัสไปรษณีย์ :
  49160
โทรศัพท์ :
  0898627104
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  10 พฤษภาคม 2483
อีเมล์ :
  banngaew@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  หนองสูง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โนนยาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  58 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 10:14:49 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านงิ้ว


นายเศรษฐชาติ ชาวันดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านงิ้ว

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน