ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคำพี้
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1049730239
รหัส Smis 8 หลัก :
  49010233
รหัส Obec 6 หลัก :
  730239
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านคำพี้
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bankhampee
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านคำพี้
ตำบล :
  บ้านเป้า
อำเภอ :
  หนองสูง
จังหวัด :
  มุกดาหาร
รหัสไปรษณีย์ :
  49160
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พฤษภาคม 2507
อีเมล์ :
  bankhampee@mdh.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  หนองสูง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านเป้า
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 09:02:55 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านคำพี้


นายกฤษฎา อาจวิชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำพี้

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน